ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2023
bulletFeste im Jahr 2023
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
บ้านมีเทวดา article
บ้านที่มีเทวดา
ใใใใใ....พระพุทธองค์ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด พวกบุตรบูชามารดาบิดา ภายในเรือนตระกูลนั้น ชื่อว่ามีพรหม
ใใใใใ....พระพุทธองค์ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด พวกบุตรบูชามารดาบิดา ภายในเรือนตระกูลนั้น ชื่อว่ามีบุรพาจารย์
ใใใใใ....ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด พวกบุตรบูชามารดาบิดา ภายในเรือนตระกูลนั้น ชื่อว่ามีบุรพเทวดา
ใใใใใ....ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใด พวกบุตรบูชามารดาบิดา ภายในเรือนตระกูลนั้น ชื่อว่ามีอาหุเนยยบุคคล
ใใใใใ....ภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรหมก็ดี บุรพาจารย์ก็ดี บุรพเทวดาก็ดี อาหุเนยยบุคคลก็ดีนั้นเป็นชื่อของมารดาบิดาทั้งหลาย เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า มารดาบิดาเป็นผู้มีอุการะมาก เป็นผู้ให้ชีวิต เป็นผู้เลี้ยงดู เป็นผู้แสดงโลกนี้

ใใใใใ....
ตามพุทธโอวาทที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นความสำคัญของมารดาบิดาว่า มีอยู่แค่ไหนอย่างไร แต่เพราะความเป็นอยู่ระหว่างบุตรธิดาและมารดาบิดา ใกล้ชิดติดต่อคลุกคลีกันอยู่ทุกเช้าเข้านอนเลยกลายเป็นความเคยชิน ทำให้บุตรธิดามองข้ามความสำคัญของมารดาบิดาไปหมด

ใใใใใ....
ความวิสาสะคุ้นเคยมีทั้งคุณและโทษ ถ้าความสนิทคุ้นเคยเป็นไปพอเหมาะพอควร แต่ถ้าความสนิทคุ้นเคยเป็นไปเกินประมาณเป็นเหตุให้เกิดความชะล่าใจ ท่านแสดงโทษว่าเป็นที่มาแห่งภัย เช่นเดียวกับบุตรธิดาที่ไม่รู้จักความสำคัญของพ่อแม่ หรือรู้แล้วแต่ไม่ได้ทำตามที่รู้ ทำให้เสื่อมจากคุณงามความดี และก่อทุกข์โทษเวรภัยแก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้น ถ้าหากโลกนี้จะปราศจากศาสนา ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ก็ใช่ว่าจะขาดสิ่งที่ควรเคารพ หรือบุคคลที่ควรแก่การบูชาไม่  ความดีของมารดาบิดาคือศาสนาของโลก โลกนี้มีพระผู้เป็นเจ้าผู้ควรแก่การบูชาตลอดกาล ผู้นั้นคือมารดาบิดา บ้านหนึ่ง  ตระกูลหนึ่ง ย่อมมีมารดาบิดาเป็นหัวหน้า เป็นผู้แนะนำหรือพร่ำสอน เป็นผู้รับผิดชอบกิจการนั้น ๆ จึงจำเเป็นอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะเชิดชูบูชาไว้ในที่สูง เชื่อถ้อย ฟังคำ ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของท่าน

ใใใใใ....มารดาบิดาบางคนไม่เห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียม มุ่งแต่ให้การศึกษาในด้านความรู้ความฉลาด ไม่มีธรรมเนียมไว้เป็นมรดกสำหรับลูกหลาน เมื่อถึงปูนวัยชรา ก็มักจะบ่นว่าหลูกหลานดื้อด้าน ทำอะไรก็ทำไม่เป็น เพียงแต่จะกราบพระก็ทำไม่ได้ ทั้งนี้หาใช่ความผิดของลูกหลานไม่ มารดาบิดานั่นแหละที่ไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การแนะนำพร่ำสอนด้วยปาก สู้การทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้ ฉะนั้นมารดาบิดาทั้งหลายควรยึดมั่นขนบธรรมเนียมของตระกูล เช่น การกราบไหว้ การแสดงความเคารพ การไหว้พระสวดมนต์ การทำบุญตักบาตร สอนให้รู้จักวันพระวันโกน ขนบธรรมเนียมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ ย่อมหุ้มห่อความดีไว้เหมือนลำอ้อยอมความหวานไว้ข้างใน ฉะนั้นฯ
Source: คัดจากบทความ "บ้านที่มีเทวดา"
หนังสือ "ข้อคิดประจำวัน" โดย "พระราชวินยาภรณ์"
คอลัมน์ที่ 1

กำหนดการจัดงานประจำปี ๒๕๖๖/ 2023 article
การแสดงความเคารพ article
อัญชลี นมัสการ อภิวาท article
พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย article
ศาสนาพุทธ!! ในเยอรมัน article
พระราชทานสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๑,๐๕๙ รูป articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๖ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 12 Märr 2023 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 16 April 2023 Tambun Wan Songkran   Do-So 8-11 Juni 2023 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 11 Juni 2023 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 6 August 2023 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 12 November 2023 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de