ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2022
bulletFeste im Jahr 2022
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
dot
ยินดีต้อนรับสู่วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น Willkommen auf der Internetseite des Wat Pah Puritattaram in Giessen.

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระพรปีใหม่ 2553 ให้แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า
      
     
“โลกจะมีสันติภาพเพราะเมตตายิ่ง
       ปีใหม่แล้ว ทุกคนขอให้เริ่มแก้ที่ตัวเองก่อน
       แก้ที่ใจวุ่นวาย เร่าร้อนด้วยอำนาจจิตของกิเลส
       ให้กลับเป็นใจที่สงบเย็นบางเบาจากกิเลส
       ที่เคยโลภมาก ก็ให้ลดลงเสียบ้าง
       ที่เคยโกรธแรง ก็ขอให้โกรธเบาลง
       ที่เคยหลงจัด ก็ขอให้พยายามใช้สติปัญญา
       ตนเองจะเป็นผู้สงบเย็นก่อน
       ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบเย็น
       กว้างขวางออกไป อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
       โลกเย็น เพราะเมตตายิ่ง
       โลกร้อน เมตตาหย่อน
       นี้เป็นความจริงที่ควรยอมรับและควรแก้ไข
       อันการแก้นั้นก็ต้องไม่ไปแก้ผู้อื่น
       ต้องแก้ที่ตัวเอง แก้ตัวเองให้ยิ่งด้วยเมตตา
       หรือให้มีเมตตายิ่งขึ้นนั่นเอง
       เมื่อมีเมตตาอย่างจริงใจแล้ว จะเป็นเหตุให้เกิดผลงานมากมาย
       เป็นคุณทั้งแก่ผู้รับ และเป็นคุณทั้งแก่ผู้ให้"
      
       ขออำนวยพร
       วัดบวรนิเวศวิหาร

กำหนดการจัดงานประจำปี ๒๕๖๕/ 2022icon

การแสดงความเคารพicon

บ้านมีเทวดาicon

อัญชลี นมัสการ อภิวาทicon

พระปริตป้องกันสัตว์ร้ายicon

ศาสนาพุทธ!! ในเยอรมันicon
ทาน ศีล ภาวนาicon

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

    ทาน  คือ เครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้ การเสียสละแบ่งปัน   มากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่


More...

พิธีเปิดป้ายและประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูตicon

วัดป่าภูริทัตตาราม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม  2548     


More...
dot
Spenden fuer Wat Pah Puritattaramicon

เรื่อง การชำระหนี้สินในโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งอาคารของวัดป่าภูริทัตตาราม
 
เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งตัวอาคารของวัดป่าภูริทัตตารามซึ่งมีเนื้อที่ 2949 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนซันด์เฟลด์เมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี ได้ทำสัญญาการกู้ในวงเงิน 240.000,00 (สองแสนสี่หมื่นยูโรถ้วน) ไว้กับธนาคาร Bank für Sozialwirtschaft (Köln) ลงวันที่ 28 มกราคม 2003
บัดนี้หนี้สินในจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น จะได้ชำระหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2011 ทางวัดจึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบ และขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย.

More...

คอลัมน์ที่ 5

คอลัมน์ที่ 6
พระพุทธเจ้าสอนอะไรicon

 

 

พระพุทธเจ้าสอนอะไร

โดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 


More...
ความหมายของการไหว้พระสวดมนต์icon

 

 

การสวดมนต์ไหว้พระ ได้นิยมมาแล้วตั้งแต่โบราณกาล               


More...
ประชาสัมพันธ์icon

           

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  ทางวัดได้ย้ายจากที่อยู่เก่า Schützenstrasse มาอยู่ที่ใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนน Sandfeld 12 ,   35396   Giessen 


More...
คำขวัญของจังหวัดต่าง ๆicon

 

 

นำมาลงเพื่อเป็นข้อมูล  ใครอยู่จังหวัดไหนดูกันเอาเอง


More...
อานิสงส์ของศีลicon

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งที่สามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปฟังธรรมได้ด้วยอำนาจคุณของศีล ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...


More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๕ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2022 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 20 Februar. 2022 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 17 April 2022 Tambun Wan Songkran   Do-So 16-19 Juni 2022 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 15 Mai 2022 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 17 Juli 2022 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 16 Oktober 2022 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel.0641- 877 3000 Fax: 0641- 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de