ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2019
bulletFeste im Jahr 2019
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
Spenden fuer Wat Pah Puritattaram article

  

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบมอบอำนาจการโอนเงินเข้าบัญชี ( Dauerauftrag )

 เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งตัวอาคารของวัดป่าภูริทัตตารามซึ่งมีเนื้อที่ 2949 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนซันด์เฟลด์เมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี ได้ทำสัญญาการกู้ในวงเงิน 240.000,00 (สองแสนสี่หมื่นยูโรถ้วน) ไว้กับธนาคาร Bank für Sozialwirtschaft ( Köln) ลงวันที่ 28 มกราคม 2003 บัดนี้หนี้สินในจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น จะได้ชำระหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2011 ทางวัดจึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบ และขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย.

ขณะนี้ถึงแม้หนี้สินทางวัดจะชำระเสร็จสินแล้ว แต่ทางวัดก็ยังมีการก่อสร้างปฎิสังขณ์บรูณะซ่อมแซมตามอาคารต่างๆตามที่วางโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาวไว้ ดังนั้นทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นรายเดือนต่อโดยเปลี่ยนจากการบริจาคผ่านธนาคาร Bank für Sozialwirtschaft ( Köln) มาเป็นธนาคาร Volksbank Mittelhessen (Giessen) ตามที่ได้แนบแบบฟอร์มมาพร้อมนี้ ถ้าท่านมีจิตศรัทธาที่จะอุปถัมภ์วัดต่อ ก็ขอให้เซ็นชื่อมอบอำนาจการหักเงินโดยเขียนจำนวนเงิน,ชื่อ,ที่อยู่ (เป็นภาษาเยอรมัน)พร้อมทั้งหมายเลขบัญชี และBLZ แล้วนำใบมอบอำนาจที่กรอกและเซ็นชื่อของท่านเรียบร้อยแล้วไปยื่นให้กับธนาคารของท่านด้วย ตัวท่านแล้วเองแล้วธนาคารของท่านจะหักเงินของท่านเข้าบัญชีวัดต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านด้วยดีตลอดมากุศลจิตในเจตนาบุญและคุณความดีที่ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญประกอบในกาลครั้งนี้ ขอให้อำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้เจริญสมบรูณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย สมหวังดังจิตปรารถนาโดยชอบธรรม ประสพสุขทางกายใจตลอดกาลนานเทอญ.

                                                                                       
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
คณะกรรมการวัดป่าภูริทัตตาราม

 

 

Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12
35396 Giessen
Tel & Fax:0641 877 3000

 

 

 

 Spenden Wat Pah Puritattaram.doc (25.50 KB 18.08.2005 00:18) _

                            

 

                          

 
คอลัมน์ที่ 4
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๒ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2019 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 10 Februar 2019 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 21 April 2019 Tambun Wan Songkran   Do-So 20-23 Juni 2019 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 26 Mai 2019 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 21 Juli 2019 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 13 Oktober 2019 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de