ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2024
bulletFeste im Jahr 2024
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
ทาน ศีล ภาวนา article

     

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

       ทาน  คือ เครื่องแสดงน้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยการให้ การเสียสละแบ่งปัน   มากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่    จะเป็นวัตถุทาน ธรรมทานหรือ วิทยาทาน เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ นอกจากกุศล คือ ความดีที่ได้จากทานนั้น  เป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น  อภัยทานควรให้แก่กัน   เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน
   
คนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชน  เป็นที่เคารพรักในหมู่ชน    จะตกอยู่ทิศใดย่อมไม่อดอยากขาดแคลน  จะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ ไม่อับจนทนทุกข์  ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัย บุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ
   
ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่น หนุนโลกให้ชุ่มเย็น การเสียสละจึงเป็นเครื่องค้ำจุนหนุนโลก การสงเคราะห์กันทำให้โลกมีความหมายตลอดไป  ไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิง   เหลือแต่ซากแผ่นดินไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป
   
ศีล   คือ  รั้วกั้นความเบียดเบียนและทำลายสมบัติร่างกายและจิตของกันและกัน  ศีล   คือ   พืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจำชาติมนุษย์  ไม่ปล่อยให้สูญหายไป  เพราะมนุษย์ไม่มีศีลเป็นรั้วกั้น   เป็นเครื่องประดับตัว จะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัย แม้โลกเจริญด้วยวัตถุ จนกองสูงกว่าพระอาทิตย์    แต่ความรุ่มร้อนแผดเผา     จะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ถ้ามัวคิดว่าวัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรม ศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์  พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและนำมาประดับโลกที่กำลังมืดมิดให้ สว่างไสวร่มเย็น  ด้วยอำนาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่า
    ความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลส   ผลิตอะไรออกมาทำให้โลกร้อน   จะบรรลัยอยู่แล้ว  ยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วยเป็นยาชะโลมไว้บ้าง  จะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์ จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลย    ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูง คือ  พระพุทธเจ้า    มีผลให้โลกได้รับความร่มเย็นซาบซึ้ง   กับความคิดที่เป็นกิเลสมีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึง ผิดกันอยู่มาก ควรหาทางแก้ไขผ่อนหนักให้เบาลงบ้าง ก่อนจะหมดทางแก้ไข  ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรค ทั้งโรคระบาดและเรื้อรัง
     ภาวนา  คือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลายยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความ     คิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข ใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนา   จึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังมิได้รับการฝึกหัด ยังมิได้รับประโยชน์จากมันเท่าที่ควร  จำต้องฝึกหัดให้ทำประโยชน์  ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร
    ใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เรื่องของตัว   จะเป็นผู้ควรแก่งานทั้งหลาย  ทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ภายนอกภายใน  ผู้มีภาวนาเป็นหลักใจ จะทำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอ  ไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหายแก่ ตนและผู้เกี่ยวข้อง
      การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต    การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย  ทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ  เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลัก ความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกาย วาจา ใจ ไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะความอยากดั้งเดิมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา  ซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูก    ดีชั่ว  พาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วนประมาณไม่ถูก  จะเอาโทษมันก็ไม่ได้    ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดาย  ถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลยแล้ว  ของเก่าก็เสียไป ของใหม่ก็พลอยจมไปด้วย  ไม่มีวันฟื้นคืนตัว ฉะนั้น   การภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี วิธีภาวนานั้นลำบากอยู่บ้าง เพราะเป็นวิธีบังคับใจ
     วิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเอง สังเกตจิตที่มีนิสัยหลุกหลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิต   โดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรม  เพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนา
     ที่ให้ผลดีก็มี  อานาปาณสติ  คือ กำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนา พุทโธ     พยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรม บทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนา   พยายามทำอย่างนี้เสมอด้วยความไม่ลดละความเพียร  จิตที่เคยทำบาปหาบทุกข์อยู่เสมอจะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับ มีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำ  จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำ ไม่ลืม   ปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาด
     เมื่อพูดถึงการภาวนา  บางท่านรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหว    เพราะกิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ตลอดงานสังคมต่าง ๆ ที่ต้องเป็นธุระ  จะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่ เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขา ทำให้ไม่อยากทำ ประโยชน์ที่ควรได้ จึงเลยผ่านไป ควรพยายามแก้ไขเสียบัดนี้
     แท้จริงการภาวนา  คือ วิธีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภท ที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไปได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัว  การอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัว     เป็นวิธี ที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้าน
     จิตจำต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหาม โดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหม    จิตต้องรับภาระทันที ดี-ชั่ว-ผิด-หนัก- เบา   เศร้าโศกเพียงใด บางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วย ขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้     มิหนำซ้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีก     จนนอนไม่หลับ   รับประทานไม่ได้ก็มี   คำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกิน กำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นไม่มี
    งานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับ และยังรู้จักประมาณว่า ควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใด   ส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย  พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้น  แม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีก ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่าง ๆ นั้น ควรแก่กำลังของใจเพียงใด    เมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทน ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังใจจะสู้ไหว
    ใจ  คือ นักต่อสู้   ดีก็สู้  ชั่วก็สู้  สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตร่ตรอง   สู้จนไม่รู้จักตาย   หากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง   คงไม่ได้รับความสุข  แม้จะมีสมบัติก่ายกอง
     ธรรม  เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ    ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว    ความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์  ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด   ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด   ความทุกข์ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ  ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง   ใจจะกลายเป็นของประเสริฐ    ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที
     จิต  เป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา ที่ควรได้รับการเหลียวแล  ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี   ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน  วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือ  ภาวนา  ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร  ควรตรวจดูจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไป   จะได้ซ่อมสุขภาพจิต คือ  นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน  คือความคิดปรุงแต่งของจิตว่า คิดอะไรบ้าง ในวันและเวลาที่นั่ง ๆ มีสาระประโยชน์ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น  พอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหม    พิจารณาสังขารภายนอก ว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง  สังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดลงไป  พยายาม   เตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้   ตายแล้วจะเสียการ
     ให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่า เรามีความแก่  เจ็บ  ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน ป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอก    และป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเอง  เป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวเราตลอดเวลา   ทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวัน
     พิจารณาธรรมสังเวช  พิจารณาความตายเป็นอารมณ์  ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอเย่อหยิ่งในวันในชีวิต และวิทยฐานะต่าง ๆ  ออกได้ จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัว และพยายามแก้ไขได้เป็นลำดับ มากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขา  ซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตน
    นี่คือการภาวนา  คือ วิธีเตือนตน สั่งสอนตน   ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้าง ใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อย  ๆ  ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง ด้วยการรำพึงในอิริยาบท ต่าง ๆ บ้าง ใจจะสงบเย็น ไม่ลำพองผยองตัว และความทุกข์มาเผาลนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่ การงาน ที่พอเหมาะพอดีแก่ตัว ทั้งทางกายและทางใจ  ไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหายนะ ต่าง ๆ คุณสม บัติของผู้ภาวนานี้มีมากมาย ไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นได้
     ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้  เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์   และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา  ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง
คอลัมน์ที่ 2
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๗ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 3 Märr 2024 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 21 April 2024 Tambun Wan Songkran   Do-So 23-26 Mai 2024 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 26 Mai 2024 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 28 Juli 2024 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 27 Oktober 2024 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de