ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2024
bulletFeste im Jahr 2024
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
ประชาสัมพันธ์ article

             

        วัดได้ย้ายจากที่อยู่เก่า Schützenstrasse มาอยู่ที่ใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนน Sandfeld 12 ,   35396 Giessen ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,949 ตารางเมตร = 1 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ศกนี้ (2546)

     สภาพก่อนที่จะย้ายเข้ามานั้น อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมเข้าอยู่อาศัยไม่ได้เลย ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอีกมาก ตัวอย่างเช่น Halle ทางวัดได้ซ่อมแซมใหม่  ตั้งแต่หลังคา ,พื้น , ประตู , หน้าต่าง , เพดาน , ทาสีใหม่ , ท่อน้ำ , ไฟฟ้า , ห้องน้ำ , ห้องส้วม  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พอจะใช้ได้ นอกจากนี้ สภาพกุฎิ อาคารต่าง ๆ ก็ได้ซ่อมแซมปรับปรุงให้ดีขึ้น บริเวณวัดก็ได้ปรับสภาพให้ดีขึ้น เช่น การถมสระน้ำ การถมที่เพื่อให้เป็นที่จอดรถได้ นอกจากนี้ก็ได้รื้อถอนสภาพของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมทิ้งไป ให้อยู่ในสภาพที่พออาศัยได้ ดังที่เห็นอย่ในปัจจุบัน


     โครงการที่จะดำเนินต่อไป ( ระยะสั้น )
1) โครงการระบบการเดิน  Heizung  ทั้งวัด
2) Halle    การขยายให้กว้างขึ้น   การทำหน้าต่างเพิ่ม  การปูพื้นใหม่   การทำเพดานใหม่  หลังคา
3) ซ่อมแซมอาคารที่อยู่ติดกับกุฎีให้อยู่ในสภาพที่จะเป็นที่ประชุมและเป็นโรงเรียน  เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทย  และสอนหนังสือได้

    อุปสรรค       โครงการระยะสั้น  ทางวัดก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใด  เพราะยังขาดปัจจัย   ทางวัดยังมีรายจ่ายประจำเดือน....
  1)  จ่ายค่าผ่อนส่งที่ดินกับธนาคารเดือนละ   1,430   ยูโร
  2)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ภายในวัดตามรายจ่ายหมายเลข   9  หน้า  1

ขอแจ้งรายการเกี่ยวกับการซื้อที่ดินวัดใหม่

   ทางวัดได้ซื้อที่ดินและตัวอาคารที่อยู่ปัจจุบันในวงเงิน     283.000    ยูโร
  เงินที่ทางวัดสะสมไว้ได้จ่ายค่าที่ดิน     43.000    ยูโร
  กู้ธนาคารเพิ่มในวงเงิน      240.000    ยูโร

  ผ่อนระยะยาว   27  ปี  เริ่มเดือนพฤษภาคม  ศกนี้  (2546)

 เรื่อง การชำระหนี้สินในโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งอาคารของวัดป่าภูริทัตตาราม

 เนื่องด้วยโครงการจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งตัวอาคารของวัดป่าภูริทัตตารามซึ่งมีเนื้อที่ 2949 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนซันด์เฟลด์เมืองกีเซ่น ประเทศเยอรมนี ได้ทำสัญญาการกู้ในวงเงิน 240.000,00 (สองแสนสี่หมื่นยูโรถ้วน) ไว้กับธนาคาร Bank für Sozialwirtschaft ( Köln) ลงวันที่ 28 มกราคม 2003 บัดนี้หนี้สินในจำนวนเงินดังกล่าวข้างต้น จะได้ชำระหมดภายในวันที่    31 ธันวาคม 2011 ทางวัดจึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบ และขออนุโมทนาบุญกุศลใน  ครั้งนี้ด้วย.

ขณะนี้ถึงแม้หนี้สินทางวัดจะชำระเสร็จสินแล้ว แต่ทางวัดก็ยังมีการก่อสร้างปฎิสังขณ์  บรูณะซ่อมแซมตามอาคารต่างๆตามที่วางโครงการระยะสั้น และโครงการระยะยาวไว้ ดังนั้นทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นรายเดือนต่อโดยเปลี่ยนจากการบริจาคผ่านธนาคาร Bank für Sozialwirtschaft ( Köln) มาเป็นธนาคาร Volksbank Mittelhessen (Giessen) ตามที่ได้แนบแบบฟอร์มมาพร้อมนี้ ถ้าท่านมีจิตศรัทธาที่จะอุปถัมภ์วัดต่อ ก็ขอให้เซ็นชื่อมอบอำนาจการหักเงินโดยเขียนจำนวนเงิน,ชื่อ,ที่อยู่ (เป็นภาษาเยอรมัน)พร้อมทั้งหมายเลขบัญชี และBLZ แล้วนำใบมอบอำนาจที่กรอกและเซ็นชื่อของท่านเรียบร้อยแล้วไปยื่นให้กับธนาคารของท่านด้วย ตัวท่านแล้วเองแล้วธนาคารของท่านจะหักเงินของท่านเข้าบัญชีวัดต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านด้วยดีตลอดมากุศลจิตในเจตนาบุญและคุณความดีที่ท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญประกอบในกาลครั้งนี้ ขอให้อำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาท่านและครอบครัวให้เจริญสมบรูณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย สมหวังดังจิตปรารถนาโดยชอบธรรม ประสพสุขทางกายใจตลอดกาลนานเทอญ.

                                                                                       
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
คณะกรรมการวัดป่าภูริทัตตาราม

 
คอลัมน์ที่ 6

พระพุทธเจ้าสอนอะไร article
ความหมายของการไหว้พระสวดมนต์ article
คำขวัญของจังหวัดต่าง ๆ article
อานิสงส์ของศีล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๗ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 3 Märr 2024 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 21 April 2024 Tambun Wan Songkran   Do-So 23-26 Mai 2024 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 26 Mai 2024 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 28 Juli 2024 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 27 Oktober 2024 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de