ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2022
bulletFeste im Jahr 2022
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
พิธีเปิดป้ายและประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูต article

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ทางวัดป่าภูริทัตตาราม ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีพระธรรมทูตคณะธรรมยุตในสหภาพยุโรป  ครั้งที่ 4 / 2548      โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประธานกรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธาน มีพระเถรานุเถระจากประเทศไทยและในสหภาพยุโรป มาร่วมประชุม 52 รูป นอกจากนี้ก็ยังมีพิธีเปิดป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม โดย ฯพณฯ ชลชินีพันธ์ ชีรากุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้เปิด พิธีเจิมป้ายโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม พิธีถวายเสนาสนะแก่วัดป่าภูริทัตตาราม โดยนายวิญญู แจ่มขำ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีมหากุศลนานาชาติ เพื่อสบทบทุนสร้างวัดป่าภูริทัตตาราม  ในงานนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลมาร่วมทำบุญกันมากมาย ขออนุโมทนา                     

       ในสหภาพยุโรปมีวัดธรรมยุตอยู่  5 ประเทศ คือ  เยอรมนี  ฝรั่งเศส  เดนมาร์ค  สวีเดน และออสเตรีย มีวัดทั้งหมด  12 วัด คือ

1. วัดป่าภูริทัตตาราม  Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12 , 35396 Giessen Germany

2. วัดพุทธบารมี   Wat Buddhabharami Beidenfletweg 24 , 22149  Hamburg Germany

3. วัดธรรมบารมี    Wat Dhammabharami Engelbertstr. 1a , 44149  Dortmund Germany

4. วัดป่าอนาลโย  Wat Pah Analayo Semerteichstr. 26a , 44141 Dortmund Germany

5. วัดธรรมนิวาส   Wat Dhammanivasa Freunderweg 669 , D-25 068 Aachen Germany

6. วัดโพธิธรรม    Wat Bodhi-Dhamm  Ludwigshafener Str.52 ,  65929         Frankfurt  Höchst  Germany

7. วัดไทยธรรมประทีป  Pagoda Thai Dhammapathip  Chateau De Lungny , 243 Rue Des Marronniers , 77550   Moissy Cramayel , France

8. วัดป่าโคเปนเฮเกน Wat Pa Copenhagen  Rytterage 100 , 2791 Dragoger    Denmark

9. วัดญาณสังวร เวียนนา  Wat Yarnsangvorn  Vienna  kohlgasse 41 , 1051 Wien Austria

10.วัดสันตินิวาส      Wat SAntinivas   Almvagen 11 , 13671 Haninge Sweden

11.วัดป่าโกเธนเบิร์ก  Traktorgatan 14,  442 40 Kungälv Sweden

12.วัดไทยดอร์ลาน่า    Wat Thaidalarna Studievägen 14 A, 784 54 Borlänge, Sweden  
                   

         และในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป  ขึ้นใหม่แทนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป มีมติเห็นสมควรแต่งตั้งให้     พระครูคุณสารโสภณ  เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี  นครฮัมบวร์ก  ประเทศเยอรมนี  ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป เป็นวาระ 3  ปี ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพระครูคุณสารโสภณด้วย      สำหรับรองประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปมี 2 รูป คือ พระอาจารย์ชัชวาลย์ สุภัทโท วัดป่าอนาลโย เป็นรองประธานรูปที่ 1 พระอธิการสำรอง ภัททิโย วัดป่าภูริทัตตาราม  เป็นรองประธานรูปที่ 2 และกำหนดสถานที่ประชุมครั้งต่อไปที่วัดพุทธบารมี นครฮัมบวร์ก ในปี 2551 จึงได้ประมวลภาพซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ทางวัดป่าภูริทัตตาราม นำมาลงให้ชมกัน

 

       

 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจิมป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม

 

 

 

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประกอบพิธีเปิดป้ายวัดป่าภูริทัตตาราม

 

 

 

พิธีมอบถวายเสนาสนะแก่วัดป่าภูริทัตตาราม

โดยนายวิญญู แจ่มขำ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต  

 

พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานประชุม

 

 

 

กำลังประชุม

 

 

ประชุม

 

 

สมเด็จพระญาณวโรดม และ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร

 

 

 

พระเทพญาณกวี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร บางเขน กทม.

 

 

พระอาจารย์สำรอง ภัททิโย เจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม

 

 

ถ่ายรูปหมู่ไว้เป็นที่ระลึก

 

 

สมเด็จพระญาณวโรดมกับเจ้าอาวาสวัดป่าภูริทัตตาราม

 

 

 

ญาติโยมถ่ายรูปกับสมเด็จพระญาณวโรดม

 

 

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าป่า

 

 

 

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าป่า

 

 

คนมาร่วมงานกันมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

ใครเป็นใคร ดูกันเอาเอง 

 

 

 

คณะแม่ครัวทำกันอย่างสุดฝีมือ

 

 

แม่ครัว 

 

 

แม่ครัว

 

 

แม่ครัว

 

 

สมเด็จพระญาณวโรดม เดินทางกลับประเทศไทย

การบินไทยแฟรงค์เฟิร์ต คุณอุไรวรรณ (อุ๋ย) เจนภาษา อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี

 

 

ญาติโยมไปส่งสมเด็จพระญาณวโรดม เดินทางกลับประเทศไทย

 

 
คอลัมน์ที่ 3
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๕ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2022 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 20 Februar 2022 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 17 April 2022 Tambun Wan Songkran   Do-So 16-19 Juni 2022 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 15 Mai 2022 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 17 Juli 2022 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 16 Oktober 2022 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de