ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Dhamma : Deutsch
dot
bulletUnterweisung in Meditation
bulletREINIGUNG
bulletREICHTUM
bulletBuddhismus in 10 Minuten
bulletEINSTELLUNG ZUR MEDITATION
bulletDhamma Teworohana
bulletFalsche Ansichten
bulletUMGANG MIT DHAMMA-SCHRIFTEN
dot
ธรรมะไทย
dot
bullet พระพุทธศาสนากับเวลา ๑๐ นาที
bulletโคลงโลกนิติ
bulletศาสนพิธี
bulletคนใจดี คนใจร้าย
bulletบวชเพราะแม่ยาย
bulletเสียงสัตว์ 8 ชนิด
bulletคุณธรรมของหัวหน้า
bulletคุณสมบัติของผู้นำ
bulletบาปเกิดจากความจงใจ
bulletดาบสฌานเสื่อม
bulletโคนันทิวิสาล
bulletบุญที่ให้ทานแก่ปลา
bulletความจริงที่ไม่ควรพูด
bulletอาหารไม่บริสุทธิ์
bulletอานิสงส์การแผ่เมตตา
bulletพระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
bulletคมในฝัก
dot
Nachrichten
dot
bulletรูปภาพกิจกรรมของวัด Bilder Von Versammlung
bulletPhoto Album Wat Pah Puritattaram อัลบั้มรูป
bulletKommendes Fest 2023
bulletFeste im Jahr 2023
dot
เวปไซต์อื่น
dot
bulletLuangpumun (หลวงปู่มั่น)
bulletLuangta (หลวงตามหาบัว)
bulletWat Pah Puritattaram1
bulletWat buddhabharami
bulletWat Dhammabharami
bulletdhammayuteurope
bulletWatpa Copenhagen
bulletวัดป่าโกเธนเบิร์ก สวีเดน
bulletThailife
bulletพระไทยดอทเนต
bulletWat Dhammaniwasa Aachen
bulletวัดจักรวรรดิราชาวาส
bulletwatthaivienna วัดไทยเวียนนา
bullet สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletชาวไทย
bulletสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
bulletสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์ไทย
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ (ไทย)
bulletwatpahgiessen
bulletมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletวัดธัมมธโร ออสเตรเลีย
งานบุญออกพรรษาและกฐินสามัคคี article

       

 

          ขอเชิญร่วมทำบุญวันออกพรรษา และเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าภูริทัตตาราม    เมืองกีเซ่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2548 ในปีนี้ทางวัดป่าภูริทัตตาราม มีพระจำพรรษาครบ 5 รูป  โดยทางวัดได้นิมนต์พระครูสาสนกิจจาทร  และพระปราโมทย์  ปัญญาวุฑโฒ  วัดป่าโชคชัยวนาราม อำเภอเซกา   จังหวัดหนองคาย  มาจำพรรษา นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวัดมาที่มีพระจำพรรษาถึง 5 รูป ครบองค์สงฆ์ตามพระวินัยบัญญัติ  ทางคณะกรรมการวัดป่าภูริทัตตารามและคณะศรัทธามีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะจัดให้มีการทอดกฐินขึ้น  จึงได้ทำการจองกฐินกับทางวัด  โดยจัดเป็นกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนชำระหนี้ค่าที่ดินที่ทางวัดยังค้างชำระกับทางธนาคาร กำหนดทอดในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2548  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

            ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และผลบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง  ๔  ประการ คือ  อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ.

    

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  2548 ตรงกับวันแรม 12 เดือน 11

เวลา  10.00  น.     ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา  10.30  น.     พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

เวลา  11.00  น.     ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา  11.30  น.     พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหาร

เวลา  13.00  น.     พิธีถวายผ้ากฐิน

                          พระสงฆ์สวดอปโลกน์กฐิน

                          ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

                          พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี

                                                                                        
คอลัมน์ที่ 5

ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล (หลวงปู่ชา สุภัทโท) article
กฐิน article
ตายเพราะปาก article
กำเนิดสุรา article
สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น article
วันสารทไทย article
Feste im Jahr 2005 article
วันออกพรรษา article
ตำราเลือกลูกเขย article
คมในฝัก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
MARQUEE กำหนดการ วันจัดงานประจำปี ๒๕๖๖ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น   วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ จัดงานวันมาฆบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ จัดงานวันสงกรานต์   วันพฤหัส-อาทิตย์ที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมบวชเนกขัมมะ   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จัดงานวันวิสาขบูชา   วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดงานวันอาสาฬหบูชา(เข้าพรรษา)   วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จัดงานวันออกพรรษา     Feste im Jahr 2023 Wat Pah Puritattaram Giessen Programme    Sonntag 12 Märr 2023 Tambun Wan Makhabuscha    Sonntag 16 April 2023 Tambun Wan Songkran   Do-So 8-11 Juni 2023 Einkehrtage (Buad Nekkama)   Sonntag 11 Juni 2023 Tambun Wan Wisakabuscha    Sonntag 6 August 2023 Tambun Wan Ahsarahabuscha (Kao Phansaah)   Sonntag 12 November 2023 Tambun Wan Ohg Phansaah Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12 , 35396 Giessen
Tel. 0641- 877 3000 Fax: 0641 - 3013103
E-mail: phrapattiyo@t-online.de